سیستم توزین قطار کش

برخی از قابلیت‌ها :

+ قابلیت توزین واگن‌ها در حالت استاتیک و دینامیک ( درحال حرکت)

+ قابلیت تشخیص تعداد واگن‌ها و وزن آنها

+ قابلیت تشخیص تعداد و وزن هر محور

+ قابلیت تشخیص تعداد و وزن هر بوژی

+ قابلیت تشخیص سرعت هر قطار

+ گزارش برحسب ساعت حتی در زمان قطع برق

+ ساعت و تاریخ حتی در زمان قطع برق

+ گزارش‌های متنوع

سیستم توزین محور به محور

سیستم توزین قطار کش

+ حمل و نقل و جابجایی آسان

+ امکان توزین و محاسبه وزن کل

+ مقاوم در برابر آب و آتش

+ قابلیت تنظیم محورها برای توزین انواع وسایل نقلیه

+ حمل و نصب آسان

+ چاپ گزارش‌های متنوع و قبض باسکول