سیستم توزین پیوسته(بلت ویر) چیست؟

سیستم های توزین به انواع مختلفی تقسیم می شوند که یکی از آنها سیستم توزین پیوسته می باشد. این سیستم می تواند در نوارهاي نقاله مواد عبوری را وزن کرده و بر اساس فرمول انتخاب شده توسط دپارتمان تولید کارخانه آن را کنترل نماید. سیستم توزین پیوسته در صنایع  کاني فلزي و غير فلزي استفاده می شود.

نحوه عملکرد سیستم توزین پیوسته

در سیستم توزین پیوسته هر زمان که باید دبی عبوری مواد کنترل شود، برای اپراتور مربوطه بر روي صفحه کنترلر ميزان بار عبوري را با عبارت «تن در ساعت» نمایش می دهد. این دستگاه برای مسیرهای مواد پودر و گرانولی شیمیایی مناسب است و ظرفیت آن بین ۵ تا ۱۰۰۰ تن بر ساعت می باشد. از دیگر مزایای این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– سیستم توزین پیوسته دارای عیب یاب اتوماتیک داخلی است و تمام مشکلات سیستم قابل بررسی هستند.
– این سیستم می تواند گزارشات روزانه را به طور اتوماتیک ثبت و ارسال کند و در SETPOINT مشخص شده توقف نماید .

–  عملکرد لحظه ای این سیستم میتواند به درایورهای موجود در تغذیه دستگاههای ورودی کمک بسزایی انجام دهد و در بسیاری از قسمتهایی که امکان نصب سیستم توزین استاتیک میسر نمیباشد از این سیستم بعنوان کنترل بار ورودی نیز استفاده شود .