لودسل Revere RLC

لودسل Revere RLC ویژگی‌ها: از سری لودسل‌های فشاری لودسل به ظرفیت: ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ ، ۱ ، ۲ ، ۳٫۵ ، ۵ ، ۱۰ ، ۲۸ ، ۶۰ تن ساخته شده از: Stainless Steel دارای درجه حفاظت: IP66 , IP68 ادامه مطلب

لودسل Revere KSR

لودسل Revere KSR ویژگی‌ها: از سری لودسل‌های فشاری لودسل به ظرفیت: ۲۸۰ تن ساخته شده از: Alloy Steel دارای درجه حفاظت: IP66 کاربردها: استانداردها: دانلود مشخصات فنی و استانداردها: Datasheet KSR

لودسل Revere CSPM

لودسل Revere CSPM ویژگی‌ها: از سری لودسل‌های فشاری لودسل به ظرفیت: ۱۰ ، ۲۵ ، ۴۰ ، ۶۰ ، ۱۰۰ تن ساخته شده از: Stainless Steel دارای درجه حفاظت: IP66 , IP68 دارای کلاس دقت: C3 , C4 دارای گواهی ادامه مطلب

لودسل Revere ASC

لودسل Revere ASC ویژگی‌ها: از سری لودسل‌های فشاری لودسل به ظرفیت: ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ تن ساخته شده از: Stainless Steel دارای درجه حفاظت: IP66 , IP68 دارای کلاس دقت: C3 , C6 دارای گواهی نامه بین ادامه مطلب

لودسل

لودسل Revere 9363

لودسل Revere 9363 ویژگی‌ها: از سری لودسل‌های S شکل لودسل به ظرفیت: ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۲۵۰ ، ۵۰۰ کیلوگرم ۱ ، ۲٫۵ ، ۵ ، ۷٫۵ ، ۱۰ تن ساخته شده از: Stainless Steel دارای درجه حفاظت: IP67 دارای ادامه مطلب

لودسل

لودسل Revere 363

لودسل Revere 363 ویژگی‌ها: از سری لودسل‌های S شکل لودسل به ظرفیت: ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۲۵۰ ، ۵۰۰ کیلوگرم ۱ ، ۲٫۵ ، ۵ ، ۷٫۵ ، ۱۰ تن ساخته شده از: Nickel Plated Steel دارای درجه حفاظت: IP65 ادامه مطلب