توزین مخزن اکسیژن

توزین مخزن اکسیژن شرکت جهان فولاد کرمانشاه

توزین مخزن اکسیژن نصب مخازن اکسیژن ۵۰ و ۶۰ تنی برای شرکت جهان فولاد کرمانشاه در آذر ماه ۹۶ توزین مخزن به بیان ساده تر هر نوع مخزن ، تانکر ، میکسر و… را که به عنوان مخزن میشناسیم و ادامه مطلب