توزین مخزن

 توزین مخزن قابلیت‌های کاربردی: –          نمایش بار عبوری در هر شیفت –          اندازی گیری سطح مواد جامد و مایع درون مخازن به روش التراسونیک –          اندازه گیری وزن مواد درون نخزن –          کنترل وردوی و خروجی مواد –          بچینگ‌های چند ادامه مطلب