باسکولت های دیجیتالی ایستاده قابلیت‌های کاربردی + توزین سریع و دقیق و بسیار راحت, مناسب مکان‌های مرطوب + طراحی شیک و مقام برای کارهای مختلف + نمایشگر زیبا, قابل چرخش, جدا نشدنی همراه با کلید‌های نرم و استاندارد + تغییر …
ادامه مطلب