باسکول جاده ای این نوع باسکول در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالاست استفاده می‌شود. باسکول صفحه بتی در برار ضربه, رعد و برق و تغییر دما مقاومت بیشتری دارد و پایداری وزنی بهتری نسبت به فلزی دارد و …
ادامه مطلب