سیستم توزین مخزن چیست و چه کاربردهایی دارد؟

سیستم توزین مخزن
سیستم توزین مخزن جهت کنترل دقیق ورودی و خروجی انواع مخازن استفاده می شوند و کلیه محصولاتی که در مخازن نگهداری می شوند با این سیستم قابل توزین و کنترل می باشند. در این سیستم قابلیت تعریف فرمول های ترکیب مواد میسّر می باشد.

بخش های اصلی سیستم توزین مخزن عبارتند از:

لودسل (Load Cell)
جانکشن باکس (Junction Box)
نشاندهنده وزن (Indicator)
انواع لودسل های مورد استفاده در توزین مخزن
لودسل ZEMIC مدل BM11
لودسل REVERE مدل SHBXR
لودسل PRECIA MOLEN مدل BBL
لودسل ZEMIC مدل H8C
لودسل REVERE مدل ۹۱۲۳
لودسل ANYLOAD مدل ۵۶۳YH
لودسل ANYLOAD مدل ۵۶۳YS
لودسل PRECIA MOLEN مدل DCL
لودسل PRECIA MOLEN مدل SCL
لودسل EHP مدل BRC3

انواع جانکشن باکس های مورد استفاده در توزین مخزن
جانکشن باکس ANY LOAD مدل J04EA
جانکشن باکس ANY LOAD مدل J04ES

انواع نشاندهنده های وزن مورد استفاده در توزین مخزن
نشاندهنده i40 محصول شرکت PRECIA MOLEN فرانسه
نشاندهنده DD700 محصول شرکت BILANCIAI PFISTER WAAGEN آلمان
نشاندهنده SI580E محصول شرکت SEWHA