پرکن ولوبگ دستگاه اتوماتیک پرکن کیسه سیمان (Valve Bagولوبگ) با دو ظرفیت تولید, ۷ و ۱۵ تن در ساعت قابلیت تنظیم وزن کیسه از ۱۰ تا ۵۰ کیلوگرم دارای نمایشگر و شمارنده تعداد کیسه سیستم کنترل اتوماتیک توزین دارای بنداز …
ادامه مطلب