جامبو بگ پرکن رایان توزین

مزایا و کاربردهای جامبو بگ ها

در این جا بهتر است تا تعدادی از موارد مزایا و کاربرد جامبو بگ ها را به شما معرفی کنیم.

 • حمل و انتقال انواع محصولات غذایی، پودری، شیمیایی، کشاورزی، دامی، گیاهی
 • حمل و انتقال انواع مواد و مصالح مهم ساختمانی نظیر سیمان، گچ، آهک، شن، ماسه و …
 • تخلیه مواد درون کیسه ها با کم ترین میزان آلودگی هوا
 • اشغال فضای کمتر برای نگهداری در انبار یا قرار دادن در کامیون یا هر وسیله نقلیه دیگر جهت حمل بار
 • حمل و انتقال انواع مواد معدنی و فلزات
 • حمل و انتقال انواع محصولات پلاستیکی و چوبی
 • استفاده از انواع دستگاه های جامبو پر کن با توجه به نوع مواد قابل حمل
 • رعایت بهداشت در حین استفاده از دستگاه ها برای پر کردن کیسه ها
 • یک شکل بودن و یکنواخت بودن بار
 • عدم ممنوعیت بار توسط جامبو بگ ها
 • دقت در اندازه و وزن مواد به دلیل مشخص بودن اندازه کیسه ها