سیستم توزین چک ویر

سیستم توزین چک ویر

این سیستم برای کنترل وزن مواد در حین حرکت به کار می رود . ترکیب دستگاه مذکور با انواع چاپگر‌ها و یا سیستم‌های جداساز کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارا می باشد. قسمت‌های اصلی دستگاه به شرح ذیل می باشد:

۱٫ فاصله ساز :

در هنگا می که قطعات به هم چسبیده باشند و یا فاصله مناسب بین قطعات وجود نداشته باشد استفاده می شود.

۲٫ سیستم توزین :

این قسمت که بر روی لودسل قرار می گیرد می تواند از مکانیزم تسمه نقاله ای ، رولیک استفاده شود.

۳٫ سیستم جداساز :

به منظور جداکردن نمونه‌های نا مطلوب و یا سورت کردن بعد از سیستم توزین واقع می شود.